Thông tin du học

IULM Open Day 4.2.2023

Open Day của Đại học IULM sẽ được mở trực tuyến vào ngày 4/2/2023! Open Day là cách tốt nhất để các bạn có một…

Bocconi Open Day 14.1.2023

Bocconi Graduate Programs – Open Day Graduate tổ chức vào 14/1/2023 dành cho sinh viên đại học quan tâm đến các Chương trình Sau đại…