Nước Ý & những con số tại nước ngoài 2022

Những con số cập nhật về nước Ý tại các châu lục:
 
🇮🇹 3 quốc gia có cộng đồng người Ý tại nước ngoài lớn nhất:
◽️ Argentina: 1.109.981
◽️ Đức: 877.823
◽️ Brazil: 725.785
◽️ Hơn 6,5 triệu người Ý đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, +2,5% so với năm 2021
 
🇮🇹 Doanh nghiệp Ý tại các châu lục (số doanh nghiệp – số nhân viên – doanh thu):
◽️ Châu Phi: 1.740 – 75.703 – 25,8 tỉ Euro
◽️ Châu Á: 3.840 – 271.780 – 55,7 tỉ Euro
◽️ Trung Đông: 532 – 22.414 – 8,1 tỉ Euro
◽️ Châu Mỹ Latin: 3.060 – 268.161 – 71,2 tỉ Euro
 
🇮🇹 Thương vụ Ý ITA:
◽️ Châu Phi: 9 Văn phòng, 2 Chi nhánh đang hoạt động; 3 Văn phòng sẽ được mở trong năm 2023
◽️ Châu Á: 19 Văn phòng, 4 Chi nhánh đang hoạt động; 1 Văn phòng và 1 Chi nhánh sẽ được mở trong năm 2023
◽️ Trung Đông: 7 Văn phòng, 2 Chi nhánh đang hoạt động
◽️ Châu Mỹ Latin: 6 Văn phòng, 1 Chi nhánh đang hoạt động; 1 Chi nhánh sẽ được mở trong năm 2023
 
🇮🇹 Hệ thống đào tạo của Ý trên thế giới hiện có:
◽️ 7 trường công
◽️ 41 trường tư
◽️ 10.979 khóa học
◽️ Hơn 300.000 sinh viên
Nguồn: Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italia (MAECI)