Học thử online miễn phí: Masterclass từ UILM

Masterclass online của IULM (International University of Languages and Media) đã quay trở lại!

Bạn sẽ học gì?

Cơ hội duy nhất để bạn tham gia trải nghiệm học thử online miễn phí với bài giảng như dành cho sinh viên của IULM. IULM cung cấp 3 lớp học vào ngày 12, 13, 14 tháng 12 này, với chủ đề Communication Trends and Strategies for a Sustainable Future.
 
Mỗi lớp bao gồm một bài giảng trong các chương trình cấp bằng của UILM bằng tiếng Anh thuộc các khoá học: 
▫️ Cử nhân – Corporate Communication and Public Relations
▫️ Thạc sĩ – Strategic Communication
▫️ Thạc sĩ – Hospitality and Tourism Management