IULM Open Day 4.2.2023

Open Day của Đại học IULM sẽ được mở trực tuyến vào ngày 4/2/2023!

Open Day là cách tốt nhất để các bạn có một cái nhìn tổng quan về việc trở thành sinh viên tại Milano trong khuôn viên xinh đẹp của IULM, được cung cấp thông tin hữu ích về các khóa học, học phí, thời hạn và dịch vụ.

Mọi điều các bạn muốn biết tập trung trong một sự kiện livestream trên YouTube và được ghi lại.

Bất kỳ ai muốn tham gia Open Day IULM vào 4/2/2023 đều có thể đăng ký: OpenDayIULM

Tại link này các bạn cũng tìm thấy thông tin chi tiết của chương trình.