Tuyển sinh & Học bổng Tiến sĩ

Những khoá học và học bổng Tiến sĩ tại các Đại học Ý danh tiếng. Các bạn hãy thường xuyên quay lại để có những tin tức cập nhật nhé!

HẠN CHÓT THÁNG 9/2023

???? Bách khoa Milan: hạn chót 2 giờ chiều Ý ngày 5/9 https://bit.ly/3DB6uyr
???? Đại học Foggia: khoá PhD Basic and Clinical Neuroscience (Khoa học thần kinh Cơ bản và Lâm sàng), hạn chót 4/9 https://bit.ly/3Qi51Vl 
???? Đại học Roma Tor Vergata: 36 khoá PhD, hạn chót 1/9 https://buff.ly/3rNSwqz 

HẠN CHÓT THÁNG 8/2023

???? Đại học Siena: hạn chót 2 giờ chiều Ý ngày 28/8 https://bit.ly/3OBNoP3
???? Đại học Cattaneo: hạn chót 5 giờ chiều Ý ngày 25/8 https://bit.ly/3DD9DOk 
???? Đại học Bergamo: 6 khoá PhD, hạn chót 25/8 https://bit.ly/44LISDi
???? Scuola Superiore Meridionale: hạn chót 25/8 https://buff.ly/3Y4poYb
???? Scuola IMT Alti Studi Lucca: khoá PhD Cybersecurity, hạn chót 1 giờ chiều Ý ngày 21/8 https://bit.ly/3Ofu4pu
???? Đại học Palermo: hạn chót ngày 17/8 https://bit.ly/3OhjYEr
???? Đại học Firenze: hạn chót 12 giờ trưa Ý ngày 11/8 https://www.unifi.it/p12402.html
???? Đại học Tuscia – Viterbo: 8 khoá PhD; hạn chót 2h chiều Ý ngày 10/8 https://buff.ly/471vYTs
???? Đại học Verona: hạn chót ngày 7/8 https://buff.ly/3QgVY7g
???? Đại học Pisa: 15 khóa PhD, hạn chót 1 giờ chiều Ý ngày 7/8 https://buff.ly/3Yj6XyM 
???? Đại học Parma: hạn chót 1 giờ chiều Ý ngày 3/8 https://buff.ly/3O0Feye

HẠN CHÓT THÁNG 7/2023

???? Đại học Camerino: hạn chót ngày 27/7 https://buff.ly/44LoMsG
???? Đại học Cagliari: 19 khoá PhD; hạn chót ngày 24/7 https://buff.ly/44FCe19
???? Đại học Messina: hạn chót ngày 15/7 https://buff.ly/3pvea26
???? Đại học Bách khoa Marche: 9 khoá Phd; hạn chót 12 giờ trưa Ý ngày 14/7 https://buff.ly/3JKy2Fk
???? Đại học IUSS Pavia: các khoá PhD Khoa học phân tử sinh học và Công nghệ sinh học; hạn chót ngày 14/7 https://buff.ly/3JOrVjj
???? Đại học Trento: 32 học bổng cho 12 khoá PhD; hạn chót 4 giờ chiều Ý ngày 12/7 https://buff.ly/3Cs4rwb
???? Đại học Genova: số lượng học bổng PhD hạn chế; hạn chót 12 giờ trưa Ý ngày 10/7 https://buff.ly/42ESzlj
???? Đại học Torino: 236 học bổng Phd; hạn chót 12 giờ trưa Ý ngày 7/7 https://buff.ly/432Q50j