Tài trợ nghiên cứu từ Đại học Padova

ĐẠI HỌC PADOVA (Università degli Studi di Padova) khởi động Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS@UNIPD 2023 lần thứ 4.
ĐẠI HỌC PADOVA (Università degli Studi di Padova) khởi động Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS@UNIPD 2023 lần thứ 4.
 
Sáng kiến ​​này nhằm thúc đẩy và khuyến khích những nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế cấp cao, đổi mới và hoài bão, cũng như theo đuổi mục tiêu nâng cao khả năng các nhà nghiên cứu của nhà trường trong việc tiếp cận nguồn tài trợ cạnh tranh bên ngoài, đặc biệt là từ Hội đồng Nghiên cứu Châu Âu (ERC – European Research Council).
 
Cuộc tuyển chọn STARS@UNIPD nhằm mục đích tài trợ cho các dự án nghiên cứu riêng lẻ, kéo dài 30 tháng, do các nhà nghiên cứu chính (PI – Principal Investigators) xuất sắc đề xuất.
 
Cụ thể, dòng tài trợ STARS Beginning Grants (STARS-StG) hướng đến các nhà nghiên cứu, bao gồm cả những người bên ngoài Đại học Padova, ở mọi lứa tuổi và quốc tịch, những nhóm đang trong giai đoạn bắt đầu và/hoặc đang hoạt động nghiên cứu. Điều kiện là các ứng viên phải từng bảo vệ luận án tiến sĩ đầu tiên không quá 5 năm trước ngày 1 tháng 1 năm 2023.
 
 
Nền tảng trực tuyến để gửi đơn đăng ký mở từ ngày 01.12.2022 và đóng vào 13:00 (giờ Ý) vào ngày 28.02.2023.
 
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: talent.stars@unipd.it