Kiểm tra đầu vào TOLC – các khối ngành

TOLC là gì?

TOLC là viết tắt của Test OnLine CISIA – Kiểm tra trực tuyến CISIA, bài kiểm tra đánh giá kiến thức đầu vào theo yêu cầu của một số trường đại học Ý. Các môn kiểm tra tuỳ thuộc vào khóa học cấp bằng mà sinh viên chọn.

Đề bài TOLC khác nhau đối với mỗi sinh viên, bao gồm các câu hỏi được chọn từ cơ sở dữ liệu CISIA TOLC. Tất cả các TOLC cùng loại đều có mức độ khó tương đương. Sinh viên có thể thi bằng tiếng Anh và theo hình thức online.

* CISIA: Hiệp hội phi lợi nhuận gồm 61 trường đại học công lập của Ý, với nhiệm vụ thực hiện những hoạt động và nghiên cứu trong khuôn khổ định hướng và điều kiện đầu vào đại học.

Mục đích của TOLC?

 • Đánh giá kiến thức cơ bản cần thiết để có thể theo khoá đại học;
 • Định hướng sinh viên lựa chọn con đường đại học phù hợp nhất;
 • TOLC cũng có thể được sử dụng như một bài kiểm tra xếp thứ hạng đối với các khoá hạn chế số lượng sinh viên.

Dựa trên kết quả đạt được trong bài kiểm tra TOLC, trường đại học có thể chỉ định sinh viên những khóa học ôn cần tham gia (OFA).

Các loại TOLC?

 • TOLC-I: Kiểm tra đầu vào ENGINEERING hoặc một số khoá kĩ thuật – khoa học;
 • TOLC-E: Kiểm tra đầu vào ECONOMICS hoặc một số khoá thống kê – xã hội nhân văn;
 • TOLC-F: Kiểm tra đầu vào PHARMACY, Hóa, Công nghệ Dược phẩm cũng như các khóa khác trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, Khoa học thể thao;
 • TOLC-S: Kiểm tra đầu vào SCIENCE;
 • TOLC-B: Kiểm tra đầu vào BIOLOGY;
 • TOLC-SU: Kiểm tra đầu vào HUMANITY;
 • TOLC-AV: Kiểm tra đầu vào AGRICOLTURE và Thú y;
 • TOLC-PSI: Kiểm tra đầu vào PSYCHOLOGY;
 • TOLC-LP: Kiểm tra đầu vào VOCATIONAL DEGREE;
 • TOLC-MED: Kiểm tra đầu vào MEDICINE và SURGERY, DENTISTRY và DENTAL PROSTHODONTICS;
 • TOLC-VET: Kiểm tra đầu vào VETERINARY MEDICINE.

TOLC phổ biến?

 • TOLC-I: Bài thi gồm 50 câu, chia làm 4 phần Toán, Logic, Khoa học, Đọc hiểu, Tiếng Anh;
PHẦN SỐ CÂU HỎI THỜI GIAN (phút)
TOÁN 20 50
LOGIC 10 20
KHOA HỌC 10 20
ĐỌC HIỂU 10 20
TỔNG CỘNG 50 110
TIẾNG ANH 30 15
 • TOLC-E: Bài thi gồm 36 câu, chia làm 3 phần Toán, Logic, Đọc hiểu, Tiếng Anh;
PHẦN SỐ CÂU HỎI THỜI GIAN (phút)
TOÁN 13 30
LOGIC 13 30
ĐỌC HIỂU 10 30
TỔNG CỘNG 36 90
TIẾNG ANH 30 15
 • TOLC-F: Bài thi gồm 50 câu, chia làm 5 phần Sinh, Hoá, Toán, Lý, Logic, Tiếng Anh.
PHẦN SỐ CÂU HỎI THỜI GIAN (phút)
SINH 15 20
HOÁ 15 20
TOÁN 7 12
7 12
LOGIC 6 8
TỔNG CỘNG 50 72
TIẾNG ANH 30 15