Học bổng Đại học & Thạc sĩ từ Đại học INSUBRIA

Học bổng 2 năm hỗ trợ Sinh viên Quốc tế xuất sắc đăng ký chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ của ĐẠI HỌC INSUBRIA cho năm học 2023-2024.

Đại học Insubria cung cấp học bổng hai năm dựa trên thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên quốc tế đăng ký chương trình Đại học và Sau đại học (dạy bằng tiếng Ý hoặc tiếng Anh) cho năm học 2023-2024.

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
  • Bằng tốt nghiệp trung học hoặc Bằng tốt nghiệp đại học
  • Bảng điểm chi tiết
  • Sơ yếu lý lịch, trong đó nêu rõ kinh nghiệm chuyên môn
  • Nêu khóa học muốn đăng ký theo học
  • Motivation letter
Tất cả các tài liệu này phải được tải lên thông qua cổng thông tin i-STUD. Việc không đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện nêu trên có nghĩa là không thể được cấp học bổng.

Để tải bộ hồ sơ lên cổng thông tin trực tuyến i-STUD, cần tạo tài khoản cá nhân trên: TẠO TÀI KHOẢN (nhấp vào menu và chọn phiên bản tiếng Anh).
Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 15/3/2023.
Hạn chót nộp hồ sơ 12:00 trưa ngày 31/5/2023 – 12:00 (giờ Ý).
Đại học Insubria sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc ứng viên nộp hồ sơ không đúng quy cách/ địa chỉ.

Xem chi tiết tại: HỌC BỔNG INSUBRIA 2023-2024