Ca’ Foscari International Open Day

Có rất nhiều trường đại học và chương trình học để lựa chọn, nên việc quyết định theo học ở đâu có thể là một thách thức, đặc biệt nếu bạn đang cân nhắc ý định du học.

Do đó, Bộ phận Tiếp cận và Tuyển sinh – Văn phòng Quốc tế Đại học Ca’ Foscari tổ chức chuỗi Open Day bằng tiếng Anh để giúp bạn xác định xem Ca’ Foscari và một trong các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Dự bị dạy bằng tiếng Anh có thể phù hợp với bạn hay không.

Hãy theo dõi các phần trình bày trực tiếp do các giáo sư và sinh viên thực hiện trong chuỗi Open Day của Đại học Ca’ Foscari diễn ra từ ngày 27/2 đến 10/3/2023.

Để biết lịch cụ thể và đăng ký tham dự, mời bạn truy cập:

www.unive.it/internationalopendays.