Học bổng IYT 2023 mở đăng kí

Trong những năm gần đây, Việt Nam là một trong các nước được nhận học bổng Chính phủ Ý INVEST YOUR TALENT IN ITALY (IYT) – học bổng cho các khoá MASTER học bằng tiếng Anh tại các trường Đại học hàng đầu của Ý.
 
Một số thông tin cơ bản về IYT
  • Trị giá học bổng: miễn học phí + 8.000 Euro tiền sinh hoạt phí/ năm
  • Chuyên ngành: các chuyên ngành thế mạnh của Italia như Kiến trúc – Design, Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh…
 
Trước khi Đăng kí, bạn hãy lưu ý
1. Chọn một trong các khóa học IYT
2. Thời hạn đăng kí: 25/1/2023 – 3/3/2023
 
Tài liệu cần thiết
1. Bảng điểm và Bằng cử nhân
2. Chứng chỉ tiếng Anh (trình độ B2 trong Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu CEFRL)
3. Chứng chỉ tiếng Ý (bằng cấp, chứng chỉ tiếng Ý không bắt buộc nhưng sẽ được xem xét trong quá trình lựa chọn)
4. Video bài luận ứng tuyển bằng tiếng Anh nói về bản thân, lý do bạn muốn tham gia IYT, động lực học tập và kết nối với nước Ý của bạn
5. Bản cập nhật CV – Sơ yếu lý lịch
6. Hộ chiếu
 
🖱 Bạn có thể lưu bản Đăng kí của mình và chỉnh sửa sau. Hãy gửi khi đã sẵn sàng!
⏰ Kết quả sẽ được thông báo cho các ứng viên vào cuối tháng 6/2023