Thạc sĩ 2 năm Sustainable food systems – ĐH Cattolica

Đại học Cattolica del Sacro Cuore mời ứng tuyển khoá Thạc sĩ 2 năm liên kết với ĐH Pháp và Bỉ, có cấp học bổng.

Sustainable food systems – European Double Degree Programme

Campus: Cremona (ĐH Cattolica, Ý), Lyon (Học viện Isara, Pháp), Ghent (ĐH Ghent, Bỉ)

Trường: Agriculture, Food and Environmental Sciences

Bắt đầu: Tháng 9, 2024

Thời gian: 2 năm

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Bằng cấp đạt được: Master of Food processing, Innovation and Tradition (Cấp bởi ĐH Cattolica) | Master of Science in Sustainable Food Systems (Cấp bởi Học viện ISARA Lyon)

Tổng số tín chỉ: 120

Cơ hội nghề nghiệp

Với nền tảng vững chắc về sản xuất thực phẩm bền vững và hồ sơ quốc tế, Thạc sĩ tốt nghiệp chương trình sẽ được hưởng nhiều cơ hội nghề nghiệp trên toàn cầu và đạt vị trí quản lý tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành thực phẩm thuộc các lĩnh vực như:

  • Chuỗi cung ứng
  • Chất lượng và an toàn
  • Sản xuất và quy trình
  • Phát triển bền vững
  • Đổi mới hệ thống thực phẩm

Điều kiện đầu vào

  • Ứng viên lý tưởng có nền tảng học vấn về khoa học thực phẩm, khoa học nông nghiệp, khoa học dinh dưỡng. Đối với ứng viên có nền tảng khoa học kinh tế và xã hội, cần có tối thiểu 60 tín chỉ về khoa học nông nghiệp, khoa học thực phẩm hoặc dinh dưỡng.
  • Ngôn ngữ: Đã hoàn thành chương trình ĐH giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL iBT tối thiểu 80.

Học phí: €5,000 mỗi năm

Học bổng: Có

Liên hệ Uni-Italia để biết thông tin chi tiết.