Học bổng 23/24 hấp dẫn

Một số học bổng hấp dẫn từ các Đại học uy tín mà sinh viên Việt Nam có thể đăng kí cho năm học 2023/24.

1) Đại học Ca’ Foscari Venezia
Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ
Hạn chót: 21/04/2023

CHI TIẾT

2) ICTP và Đại học Trieste
Thạc sĩ 2 năm Advanced Studies in Medical Physics (MMP), chương trình đào tạo tiên tiến do ICTP và Đại học Trieste phối hợp thực hiện.
Hạn chót: 30/04/2023

CHI TIẾT

3) ICTP và Đại học Trieste
Thạc sĩ ngành High Performance Computing (MHPC), do ICTP (Trieste) và International School for Advanced Studies (SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) tổ chức, hiện nhận đơn đăng ký cho năm học 2023-2024. Như những năm trước, ICTP cung cấp học bổng cho các ứng viên từ các nước đang phát triển.
Hạn chót: 30/04/2023

CHI TIẾT

4) Đại học Padova
Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ
Hạn chót: 02/05/2023

CHI TIẾT

5) Đại học Verona
Hạn chót: 02/05/2023

CHI TIẾT

6) Đại học Rome Tor Vergata
Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ
Hạn chót: 04/05/2023

CHI TIẾT

7) Trường Sant’Anna – Đại học Pisa
Tiến sĩ ngành Agrobiodiversity
Hạn chót: 31/05/2023

CHI TIẾT

8) Đại học degli Studi di Milano-Bicocca
Học bổng Tiến sĩ
Kỳ II: mở từ 30/06/2023 đến 12:00 trưa 24/07/2023.

CHI TIẾT

9) Đại học Bologna
Học bổng Unibo Action 2 năm học 2023/24 dành riêng cho những sinh viên đã được học bổng này trong năm học 2022/23.

CHI TIẾT

10) Trường Quản lý MIB Trieste
Được hỗ trợ bởi Bộ Phát triển Kinh tế và Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, Origini Italia là chương trình miễn phí bao gồm cả đi lại và ăn ở.
Hạn chót: 04/06/2023 và chương trình sẽ chính thức bắt đầu vào 06/11/2023.

CHI TIẾT