Kì thi IMAT

IMAT (International Medical Admissions Test) là bài kiểm tra tuyển sinh đầu vào ngành Y giảng dạy bằng tiếng Anh tại một số trường đại học Ý, cho các ứng viên bên ngoài nước Ý. IMAT được thực hiện bởi Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu Ý (MIUR) kết hợp với cơ quan Khảo thí Cambridge. Các thí sinh có thể dự thi IMAT ở Ý hoặc tại các trung tâm khảo thí đặt tại hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới.

Dưới đây là danh sách các trường tuyển sinh khoa Y với IMAT. Có bảng xếp hạng riêng giữa các ứng viên EU và ngoài EU, do đó điểm tối thiểu để vào mỗi trường đại học cũng khác nhau.

 • Đại học Bari (42 suất EU, 8 suất non-EU)
 • Đại học Bologna (75 suất EU, 15 suất non-EU)
 • Đại học ‘Luigi Vanvitelli’ (40 suất EU, 40 suất non-EU)
 • Đại học Messina (30 suất EU, 20 suất non-EU)
 • Trường Y Quốc tế thuộc Đại học Milan (34 suất EU, 16 suất non-EU)
 • Đại học Milan-Bicocca (22 suất EU, 13 suất non-EU)
 • Đại học Padova (54 suất EU, 9 suất non-EU)
 • Đại học Pavia (70 suất EU, 40 suất non-EU)
 • Đại học Parma (60 suất EU, 40 suất non-EU)
 • Đại học Sapienza Roma (38 suất EU, 10 suất non-EU)
 • Đại học Tor Vergata Roma (25 suất EU, suất 10 non-EU)
 • Đại học Siena (26 suất EU, 12 suất non-EU)
 • Đại học Turin (70 suất EU, 31 suất non-EU)
 • Đại học Napoli Federico II (15 suất EU, 10 suất non-EU)

Bài kiểm tra bao gồm 4 phần:

 • Phần 1: 20 câu trắc nghiệm suy luận logic và kiến thức chung. Phần này kiểm tra các kỹ năng tổng quát về giải quyết vấn đề, hiểu lập luận, phân tích dữ liệu và suy luận; kiến thức tổng quát.
 • Phần 2, 3 và 4: Kiến thức khoa học. Những phần này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc áp dụng kiến thức khoa học phổ thông, với 40 câu trắc nghiệm: Sinh học (15 câu hỏi), Hóa học (15 câu hỏi), Vật lý & Toán học (10 câu hỏi).

Thí sinh có tổng cộng 100 phút để hoàn thành bài kiểm tra (60 câu hỏi). Tất cả các câu hỏi đều có 5 lựa chọn, trong đó có 1 lựa chọn đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 1,5 điểm, trả lời trống 0 điểm và trả lời sai bị trừ 0,4 điểm.

Điểm của từng phần được tính riêng, sau đó tổng hợp và xếp hạng. Nếu hai thí sinh có điểm tổng bằng nhau thì thí sinh nào đạt điểm cao hơn ở phần Suy luận logic và Kiến thức tổng quát sẽ được xếp hạng cao hơn. Nếu điểm ở phần Suy luận logic và Kiến thức tổng quát cũng bằng nhau thì việc xếp hạng dựa vào người đạt điểm cao hơn ở các môn Sinh học, tiếp theo là Hóa học, Toán học và Vật lý. Nếu điểm các phần thi bằng nhau thì thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh (IELTS, TOEFL) sẽ được xếp hạng cao hơn. Nếu cả hai ứng viên đều có đủ giấy tờ cần thiết thì ứng viên trẻ hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

IMAT thường diễn ra vào tháng 9. Hoạt động tuyển sinh thường được mở vào tháng 6 hoặc tháng 7 trong khoảng 2 đến 3 tuần. Năm 2019, có 10.450 ứng viên cạnh tranh 500 suất ngành Y bằng tiếng Anh trên toàn nước Ý.