IUAV Venezia mở đợt tuyển sinh

Đợt tuyển sinh đầu tiên cho Chương trình cấp bằng Thạc sĩ 2023-2024 giảng dạy bằng tiếng Anh của Đại học IUAV đang mở!

Chi tiết về quy trình đăng ký và tài liệu cần thiết có tại các link sau:

Hạn chót đăng kí: 6/3/2023

Các bạn hãy nhớ xem kĩ phần “đơn đăng ký và tài liệu cần thiết” (application and required documents). Tại đây các bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn đăng ký và cổng đăng ký cũng như danh sách hữu ích về tài liệu cần thiết cho đơn đăng ký.

IUAV Venezia là Đại học công lập tính mức học phí dựa trên thu nhập đối với tất cả sinh viên. Sinh viên quốc tế cũng có thể có cơ hội miễn học phí và giành học bổng:

>> Học phí Tuition fees

>> Hoc bổng Study@Iuav Scholarship

>> Học bổng dựa trên thu nhập Income-based Scholarship

Ngoài ra, vào đầu năm nay, IUAV sẽ triển khai học bổng “Study@Iuav” và chương trình miễn giảm học phí. Thông tin sẽ được cập nhật ngay khi cổng đăng kí được mở.

Đối với các chương trình cấp bằng khác (bằng Cử nhân và Thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Ý), đăng kí sẽ mở vào tháng 5, tháng 6/2023.