Đại học Padova tuyển sinh Tiến sĩ

UNIPhD - Di sản tám thế kỷ - nghiên cứu đa ngành và đào tạo tài năng các thế hệ tiếp theo" (UNIPhD - Eight century legacy of multidisciplinary research and training for the next-generation talents)

Đại học Padova tuyển sinh khóa đào tạo Tiến sĩ quốc tế “UNIPhD – Di sản tám thế kỷ – nghiên cứu đa ngành và đào tạo tài năng các thế hệ tiếp theo” (UNIPhD – Eight century legacy of multidisciplinary research and training for the next-generation talents), chu kỳ XXXIX, năm học 2023/24.

UNIPhD, dự án được Ủy ban Châu Âu lựa chọn theo hành động Marie Skłodowska-Curie COFUND của Horizon 2020, tuyển sinh 11 nghiên cứu sinh tiến sĩ xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới và quan tâm đến việc phát triển dự án theo các chủ đề nghiên cứu trong 10 khóa học tiến sĩ có liên quan.

Các ứng viên vượt qua vòng tuyển chọn sẽ được ký hợp đồng 36 tháng, có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.

Nội dung chi tiết và các tệp đính kèm: https://uniphd.eu/

Để biết thêm thông tin bạn hãy gửi email đến: msca.cofund@unipd.it