Bocconi Open Day 14.1.2023

Bocconi Graduate Programs – Open Day Graduate tổ chức vào 14/1/2023 dành cho sinh viên đại học quan tâm đến các Chương trình Sau đại học của Bocconi. Các bạn có thể tham dự những buổi giới thiệu trực tuyến về chương trình Thạc sĩ, trò chuyện với giảng viên, sinh viên và nhân viên để có mọi thông tin bạn cần và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

12 giờ trưa Ý

 • Giới thiệu về Bocconi và các chương trình sau đại học
 • Hiệu trưởng Francesco Billari và Trưởng khoa Cao học Carlo Salvato
 • Chương trình Thạc sĩ
 • Thuyết trình và hỏi đáp với Giám đốc chương trình, cựu sinh viên và sinh viên

1 giờ chiều Ý

 • Kinh tế và Quản lý trong Nghệ thuật, Văn hóa, Truyền thông và Giải trí
 • Kinh tế và Quản lý Đổi mới và Công nghệ
 • Tài chính

2 giờ chiều Ý

 • Kế toán, Quản lý và Kiểm soát Tài chính
 • Chiến lược và Quản trị rủi ro mạng
 • Khoa học Kinh tế và Xã hội
 • Quản lý Maketing

3 giờ chiều Ý

 • Kinh tế và Pháp luật cho Doanh nghiệp
 • Quản lý Quốc tế
 • Kinh tế và Quản lý của Chính phủ và các Tổ chức quốc tế

4 giờ chiều Ý

 • Khoa học Dữ liệu và Phân tích Kinh doanh
 • Quản trị
 • Chính trị và Phân tích Chính sách
 • Biến đổi Bền vững

Từ 1 đến 6 giờ chiều Ý

Trò chuyện với Bocconi Faculty, Sinh viên và Nhân viên

 • Tuyển sinh, lệ phí, tài trợ và nhà ở
 • Phòng đại sứ sinh viên Thạc sĩ
 • Khu vực Thạc sĩ chuyên ngành

Cho đến 8 giờ tối Ý, bạn cũng có thể:

 • Xem lại tất cả các bài giới thiệu về Thạc sĩ sau sự kiện trực tiếp
 • Tham quan khuôn viên ảo của trường
 • Tải tài liệu Chương trình Thạc sĩ của Bocconi và xem các tài nguyên hữu ích khác