Website: https://en.unibs.it/

Email: internationalstudents@unibs.it

Address: Piazza del Mercato, 15 25121 Brescia Italia

Prof. Maurizio Tira, Rector

I. Thông tin cơ bản

  • Năm thành lập: 1982
  • Số lượng sinh viên: 15000
  • Số chương trình đào tạo cử nhân: 24
  • Số chương trình đào tạo sau đại học: 21
  • Số chương trình đào tạo tiến sĩ: 9
  • Số lượng các học giả: 600

II. Giới thiệu về trường

Đại học Brescia là một trường đại học công lập trẻ, mạnh mẽ, khát vọng vươn ra quốc tế và có triển vọng đứng đầu ở Đông Bắc Ý. Đại học Brescia cung cấp các chương trình giáo dục, đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực Kinh tế vĩ mô, Kỹ thuật, Luật và Y học.

Đại học Brescia đạt được thành công nhanh chóng cũng như tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ: bản chất của khu công nghiệp Brescia; vị trí địa lý của nó (giữa Milan và Venice và gần các thị trấn nhiều năm lịch sử khác của miền Bắc Nước Ý); sự hiện diện của một trong những bệnh viện lớn nhất miền Bắc nước Ý tại đây và khả năng phát triển kinh doanh thương mại tuyệt vời tại đây.

Một trong những mục đích chính của Đại học Brescia là  duy trì nền tảng văn hóa sâu xa của mình song song với việc mở rộng toàn cầu hóa. Các doanh nghiệp, tổ chức tư nhân và chính quyền địa phương luôn cung cấp những cơ hội thực tập, làm việc hiệu quả dành cho các sinh viên;cũng như các cơ hội tốt cho sự hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ.

Sứ mệnh của trường đại học của Brescia là tăng cường nghiên cứu và giải quyết các nhu cầu giáo dục của châu Âu và cộng đồng toàn cầu, bằng cách thúc đẩy hợp tác và hội nhập.

III. Các ngành hợp tác dự kiến trong “Ngày hội du học Ý 2019”

Kỹ thuật dân dụng và môi trường, công nghệ viễn thông và đa phương tiện, Kỹ thuật quản lý, Kinh doanh quốc tế, kinh tế xanh và bền vững, sức khỏe và an toàn lao động, nha khoa, sinh học, công nghệ và dược phẩm, luật La Mã và luật dân sự.

IV. Liên hệ

International Student Office email: internationalstudents@unibs.it .