Đại học Florence - UNIFI

Đại học Florence (UNIFI) ban đầu có tên gọi Studium Generale, được Cộng hòa Florentine thành lập vào năm 1321. Trường có những học giả, giáo sư rất nổi tiếng như Galileo Galilei hay hai Thủ tướng Ý gần đây là Giuseppe Conte và Mario Draghi. Đến năm 1924, trường đổi tên và chuyển thành đại học tổng hợp hiện đại, với 21 khoa và 10 trường.

UNIFI cung cấp 62 khoá Cử nhân, 67 khoá Thạc sĩ, 9 khoá dài hạn, 31 chương trình tiến sĩ và hơn 50 trường chuyên. Trong số các khoá học đó, 14 khoá giảng dạy bằng tiếng Anh, 35 khoá cấp bằng kép, 2 khoá đa bằng và 2 chương trình liên kết. Trong hầu hết các khoá cấp bằng đều có khóa bằng tiếng Anh.

UNIFI là một trong những trường đại học đón nhiều sinh viên Erasmus nhất (hơn 900 sinh viên nhập học mỗi năm) và là một phần của EuniWell – Liên minh các trường đại học châu Âu. EUniWell bao gồm 4 lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy trọng điểm, liên kết chặt chẽ với mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

UNIFI là thành viên của Tổ chức Giáo dục Đại học Ý với Châu Phi (IHEA), với mục đích thúc đẩy và đóng góp vào quốc tế hóa các trường đại học ở Châu Phi, hợp tác cho sự phát triển địa phương.

Đại học Florence

1.900

giáo sư và nhà nghiên cứu

800

nghiên cứu sinh

1.500

nhân viên hành chính

56.000

sinh viên

10

trường chuyên

21

phòng ban

15

thư viện

Quan hệ quốc tế

500+

thỏa thuận hợp tác

90

quốc gia trên toàn thế giới trong mạng lưới

600

thỏa thuận Erasmus với các trường đại học đối tác

40

trường đại học nước ngoài ở Florence trong mối liên hệ

Việc làm sau 1 năm

47,5%

sinh viên tốt nghiệp cử nhân có việc làm

77,3%

sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ có việc làm

80,7%

sinh viên tốt nghiệp chu kì đơn được tuyển dụng

Chương trình cấp bằng

62

khóa cử nhân

67

khóa thạc sĩ

9

khóa chu kì đơn

35

khoá cấp bằng kép

2

khoá liên kết

2

khoá đa bằng

14

chương trình được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh + nhiều khóa học riêng lẻ và một số chương trình giảng dạy ở các trường khác nhau

79

khóa thạc sĩ chuyên nghiệp (trong đó 9 khoá bằng tiếng Anh)