Đại học UNIBO

Đại học Bologna (UNIBO) luôn trên con đường đổi mới thông qua những nghiên cứu tiên tiến, tầm nhìn quốc tế rộng lớn và danh mục chương trình cấp bằng ngày càng phong phú. Hiện tại, UNIBO có hơn 200 chương trình cấp bằng, trong đó hơn 80 chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, phù hợp với nhu cầu của xã hội ngày nay.

Với lịch sử hơn 9 thế kỷ, Alma Mater Studiorum – Đại học Bologna là đại học lâu đời nhất của châu Âu, luôn luôn và mãi mãi là điểm tham chiếu quốc tế về đổi mới và tri thức.

Danh tiếng học thuật của UNIBO thuộc hàng tốt nhất thế giới và top đầu của Ý theo Times Higher Education và QS World University Ranking 2023 – Academic reputation.