Thành ngữ – Phần 1

Prendere un granchio

Nếu như ở Việt Nam “đầu toàn sỏi” (mới xuất hiện gần đây) để chỉ người từng trải, rất giỏi, rất tính toán, suy nghĩ sâu xa, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, thì câu thành ngữ “đầu đầy dế” của Ý ám chỉ người có ý tưởng lạ lùng, đột ngột hoặc nung nấu những suy nghĩ kỳ quặc, ham muốn xa hoa, mơ mộng huyễn hoặc. Loài côn trùng này gây kinh ngạc vì tốc độ và khả năng nhảy vọt so với kích thước của nó. VÌ thế, nó được đưa vào phép ẩn dụ cho một điều gì đột ngột và bất ngờ bị mắc kẹt trong đầu của ai đó.

Chia sẻ bài viết