Dịch vụ Uni-Italia cung cấp

THÔNG TIN

Cung cấp thông tin các trường Đại học Ý và tư vấn khoá học phù hợp

APPLY

Hỗ trợ apply (tối đa 2 khoá học)

GHI DANH

Làm thủ tục ghi danh

HỌC BỔNG

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thu nhập xin học bổng vùng

DoV

Làm Giấy xác nhận giá trị văn bằng (DoV - Declaration of value)

DỊCH VĂN BẰNG

Dịch miễn phí 1 văn bằng (Bằng tốt nghiệp PTTH hoặc bằng ĐH) sang tiếng Ý

VISA

Hướng dẫn thủ tục xin visa và hỗ trợ nộp hồ sơ tại Đại sứ quán

DỊCH THUẬT

Dịch công chứng hồ sơ từ tiếng Việt sang tiếng Ý