Học bổng

Ministero degli Esteri, sfera grande, Foto arnaldopomodoro.it_

I. Học bổng Bộ Ngoại Giao Ý MAECI

Học bổng thường niên của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế dành cho các sinh viên có trình độ tiếng Ý, dựa trên xét duyệt hồ sơ học vấn tại Đại sứ quán Ý nước sở tại, với mức học bổng vào khoảng 900€/ tháng.

IYT-logo_vettoriale.pdf

Chương trình hỗ trợ 8.000 Euro dành cho khoá Master/ Thạc sĩ, với sự tham gia của 22 trường Đại học Ý, cung cấp 120 khoá học bằng tiếng Anh thuộc các khối ngành Kĩ sư, Kinh tế, Quản lý, Kiến trúc, Thiết kế…

italy-region-map

III. Học bổng vùng

Học bổng do Cơ quan vì quyền lợi học tập của sinh viên đặt tại mỗi vùng cấp. Học bổng dựa trên tiêu chí thu nhập, điều kiện gia đình và kết quả học tập của sinh viên. Mức học bổng cao nhất sinh viên có thể nhận được là 7.000€/ năm.

sapienza-universita-roma

IV. Học bổng trường đại học

Học bổng do các trường Đại học tại Ý cấp, căn cứ trên thành tích học tập của sinh viên. Mức học bổng ở mỗi trường là khác nhau, sinh viên nên thường xuyên theo dõi website của các trường để cập nhật thông tin về học bổng.