Trình độ

Chu kỳ đầu tiên (Primo ciclo)​​

Cử nhân (Corso di Laurea)

4

Khoá Cử nhân nhằm mục đích đảm bảo sinh viên có đủ khả năng phương pháp luận và nội dung khoa học phổ quát. Các khóa học cấp bằng có thời gian tối thiểu là 3 năm và cho phép đạt được 180 CFU (Tín chỉ Đào tạo Đại học). Điều kiện đăng kí là bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng cấp khác tại nước ngoài được công nhận phù hợp. Bằng cấp này tương ứng với Bằng cử nhân của hệ thống đại học châu Âu theo Công ước Bologna từ năm 1999.

Chu kỳ thứ hai (Secondo ciclo)

Thạc sĩ (Corso di Laurea Magistrale)

Khoá Thạc sĩ đào tạo trình độ chuyên sâu nhằm thực hiện các hoạt động yêu cầu cao trong các lĩnh vực cụ thể. Các khóa học có thời lượng tối thiểu là 2 năm với 120 tín chỉ. Điều kiện đăng kí là bằng Cử nhân hoặc bằng cấp nước ngoài được công nhận phù hợp.

Đối với một số ngành như Y, Dược và Luật, điều kiện đăng kí khóa Một chu kỳ có thể là bằng tốt nghiệp Trung học hoặc bằng cấp nước ngoài tương đương khác, trong 5 hoặc 6 năm với tổng cộng 300 hoặc 360 tín chỉ.

Laurea Magistrale là Bằng Thạc sĩ của Hệ thống Đại học Châu Âu được quy định tại Bologna vào năm 1999.

Thạc sĩ Bậc I (Master Universitari di I Livello)

Khóa học này có ở một số trường đại học, cung cấp đào tạo chuyên môn hóa với mục đích tăng cường sự chuyên nghiệp của sinh viên. Bằng cấp này không nằm trong số những bằng cấp của hệ thống đại học châu Âu theo công ước Bologna năm 1999 và không cho phép học lên khóa Tiến sĩ.

Chu kỳ thứ ba (Terzo ciclo)

Tiến sĩ (Dottorato di ricerca)

Mục đích của khoá Tiến sĩ là cung cấp các kỹ năng cần thiết để thực hiện những hoạt động nghiên cứu có trình độ cao. Khóa học kéo dài 3 năm. Điều kiện đăng kí là bằng Thạc sĩ. Có thi đầu vào.

Văn bằng chuyên ngành (Corso di Diploma di specializzazione)

Khoá học nhằm mục đích cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hiện các hoạt động chuyên nghiệp, cho phép học viên đạt trình độ chuyên môn thực hành nghề cũng như đào tạo chuyên gia trong những lĩnh vực chuyên môn. Thời gian của một khóa học chuyên ngành ít nhất là 2 năm.

Văn bằng chuyên ngành (Corso di Diploma di specializzazione)

Bằng Thạc sĩ cấp II là khóa đào tạo đại học nâng cao, sau khi có bằng Chuyên viên/ Thạc sĩ mới có thể đăng kí. Học viên yêu cầu đạt được ít nhất 60 tín chỉ.