MAECI – Câu hỏi thường gặp

TÔI CÓ THỂ TÌM THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ HỌC BỔNG MAECI Ở ĐÂU?

Bạn có thể tìm bản gốc ở đây: Call

THỦ TỤC NỘP APPLICATION (BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÍ HỌC BỔNG MAECI) CỦA TÔI CÓ BAO GỒM BẤT KỲ CHI PHÍ NÀO KHÔNG?

Không, không có chi phí liên quan đến thủ tục nộp Application. Sự tham gia là miễn phí.

APPLICATION HỌC BỔNG CÓ BAO GỒM VIỆC ĐĂNG KÝ VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG?

Không. Nộp đơn xin Học bổng MAECI và đăng ký vào trường Đại học/ Học viện do sinh viên lựa chọn (enrollment) là hai thủ tục riêng biệt và khác nhau.

Đối với sinh viên nước ngoài, có thể cần phải Đăng ký trước (pre-enrollment) qua cổng thông tin Universitaly.

Đối với một số khóa học, việc nhập học phải vượt qua các bài kiểm tra đầu vào.

Yêu cầu ứng viên kiểm tra với Trường Đại học/ Học viện mà mình lựa chọn xem có cần phải làm bài kiểm tra đầu vào hay không, và liệu có cần Đăng ký trước qua cổng thông tin Universitaly trước khi nộp Application học bổng hay không.

TÔI CÓ THỂ ĐĂNG KÍ NHƯ THẾ NÀO?

Bạn có thể gửi Application thông qua duy nhất trang Study in Italy, sau khi hoàn tất hồ sơ.

Bạn nên tham khảo Website guidelines trước khi đăng ký tài khoản và nộp Application.

Các Application gửi qua bất kỳ phương tiện nào khác sẽ không được chấp nhận.

“GIA HẠN” NGHĨA LÀ GÌ?

“Gia hạn” là việc trao một khoản học bổng MAECI mới cho những sinh viên thụ hưởng học bổng MAECI trước đó, nộp Application hợp lệ để tiếp tục khóa học thông qua Đăng ký học hợp lệ trong năm học được nêu trong Thông báo.

Việc gia hạn khoản học bổng chỉ có thể thực hiện được nếu bạn là Sinh viên MAECI trong năm học trước năm học được nêu trong Thông báo và chỉ để tiếp tục hoặc hoàn thành khóa học kéo dài nhiều năm (Bằng thạc sĩ, Khóa học AFAM và Tiến sĩ) dựa trên thời gian pháp lý của khóa học.

Trong trường hợp này, trong phần Dữ liệu khóa học của Application “Have you already benefited from a MAECI Grant in the previous academic year?” – “Bạn đã được nhận Học bổng MAECI trong năm học trước chưa?”, bạn phải đánh dấu vào ô Yes. Nếu bạn không phải là sinh viên được cấp học bổng MAECI trong năm học trước, bạn phải đánh dấu vào ô No.

TÔI PHẢI ĐĂNG KÍ KHOÁ HỌC NÀO MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG MAECI?

Trong phần Course Data của Application, cần phải chọn khóa học ở Ý mà bạn muốn đăng ký học bổng trong Course Type từ menu thả xuống.

Bạn có thể chọn giữa:

 • Khoá Thạc sĩ
 • Khoá Giáo dục Đại học về Mỹ thuật, Âm nhạc và Khiêu vũ (AFAM)
 • Khoá Tiến sĩ
 • Dự án nghiên cứu dưới sự giám sát học thuật
 • Khóa nâng cao về ngôn ngữ và văn hóa Ý

Bạn phải nhập tên của Học viện/ Trường đại học Ý mà bạn muốn đăng ký, tên Khóa học bạn đã chọn và Thành phố Ý nơi Khóa học sẽ được tổ chức.

Bạn có tối đa 03 lựa chọn Khóa học, ngay cả ở các Học viện/ Trường đại học khác nhau, bằng cách nhấp vào + Add a New Course.

Nếu được trao học bổng, bạn cần xác nhận một trong các lựa chọn đã chỉ ra trong Application.

Xin lưu ý: cả ba tùy chọn Khóa học đều phải cùng Loại. Để biết danh sách các Khóa học hiện có, bạn có thể truy cập cổng thông tin Universitaly.

TÔI CẦN NỘP TÀI LIỆU GÌ CHO APPLICATION?

Trong phần Documents của Application, đối với Loại Khóa học được yêu cầu cấp học bổng (Thạc sĩ, AFAM, Tiến sĩ, Dự án nghiên cứu dưới sự giám sát học thuật và Khóa học nâng cao về ngôn ngữ và văn hóa Ý), cần phải chuẩn bị một số tài liệu.

Xin lưu ý: Tài liệu phải được tải lên bắt buộc ở định dạng PDF. Đối với mỗi mục, chỉ có thể tải lên một tệp nhưng nếu cần, có thể hợp nhất nhiều tài liệu thành một tệp duy nhất; kích thước của mỗi tệp không được vượt quá 1 MB.

Dưới đây là danh sách các Tài liệu cần thiết cho từng Loại Khóa học.

Khoá Thạc sĩ

  1. Sơ yếu lý lịch
  2. Điều kiện để đăng ký: Bằng Cử nhân hoặc bằng cấp tương đương, có điểm tốt nghiệp (nếu có).

Nếu bạn đã hoàn thành việc học nhưng chưa nhận được Bằng, bạn phải tải lên Bản xác nhận việc hoàn thành quá trình học từ Trường Đại học/ Học viện của bạn.

  1. Bảng điểm: danh sách các bài kiểm tra được thực hiện trong Khóa Cử nhân, cùng với điểm số (nếu có).

Nếu bạn đã đăng ký Khóa Thạc sĩ ở Ý và xin học bổng để theo học năm thứ hai, bạn cũng phải tải lên danh sách các bài kiểm tra đã thực hiện trong năm đầu tiên.

  1. Chứng chỉ ngôn ngữ: xem Câu hỏi thường gặp “Cần có chứng chỉ ngôn ngữ nào”?
  2. Thư Động lực: xem Câu hỏi thường gặp “Tôi nên viết gì trong Thư Động lực”?
  3. Tài liệu khác: bất kỳ yếu tố hữu ích nào có thể được đánh giá tích cực.

Nếu bạn đã nhận được Thư nhập học vào Khóa học bạn lựa chọn hoặc Thư giới thiệu, bạn có thể tải chúng lên đây.

Khoá Giáo dục Đại học về Mỹ thuật, Âm nhạc và Khiêu vũ (AFAM)

  1. Sơ yếu lý lịch
  2. Điều kiện để đăng ký: Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc bằng cấp tương đương để đăng kí vào Khóa Cử nhân ba năm hoặc bằng tốt nghiệp Cử nhân hoặc bằng cấp tương đương để đăng kí vào Khóa Thạc sĩ hai năm, có Xếp loại tốt nghiệp (nếu có).

Nếu bạn đã hoàn thành việc học nhưng chưa nhận được Bằng, bạn phải tải lên Bản xác nhận việc hoàn thành quá trình học từ Trường Đại học/ Học viện của bạn.

  1. Bảng điểm: Hồ sơ của khóa học THPT hoặc danh sách các bài kiểm tra đã thực hiện trong khóa Đại học, kèm theo bảng điểm (nếu có).

Nếu bạn đã đăng ký một khóa học AFAM ở Ý và xin học bổng để tham gia năm sau, bạn cũng phải tải lên danh sách các bài kiểm tra đã thực hiện trong những năm trước.

  1. Chứng chỉ ngôn ngữ: xem Câu hỏi thường gặp “Cần có chứng chỉ ngôn ngữ nào”?
  2. Thư Động lực: xem Câu hỏi thường gặp “Tôi nên viết gì trong Thư Động lực”?
  3. Tài liệu khác: bất kỳ yếu tố hữu ích nào có thể được đánh giá tích cực.

Nếu bạn đã nhận được Thư nhập học vào Khóa học bạn lựa chọn hoặc Thư giới thiệu, bạn có thể tải chúng lên đây.

Khoá Tiến sĩ

  1. Sơ yếu lý lịch
  2. Điều kiện tuyển sinh: Giấy trúng tuyển bậc PhD – Doctorate.
  3. Bảng điểm: danh sách các bài kiểm tra được thực hiện trong Khóa học Thạc sĩ, cùng với điểm số (nếu có).

Nếu bạn đã đăng ký học PhD – Doctorate ở Ý và xin học bổng để theo học năm sau, bạn cũng phải tải lên Giấy chứng nhận đăng ký học PhD – Doctorate.

  1. Tuyên bố của Người hướng dẫn (Tutor’s Declaration): Người hướng dẫn hoặc Người giám sát Luận án Tiến sĩ tuyên bố đã biết về Application và sẵn sàng gửi báo cáo về tiến độ học tập của Ứng viên trong trường hợp được phân công cấp học bổng theo yêu cầu.

Bản Tuyên bố phải được in trên giấy có tiêu đề của Trường Đại học/ Học viện liên quan và có chữ ký của Người hướng dẫn.

  1. Thư Động lực: xem Câu hỏi thường gặp “Tôi nên viết gì trong Thư Động lực”?
  2. Tài liệu khác: bất kỳ yếu tố hữu ích nào có thể được đánh giá tích cực.

Nếu bạn đã nhận được Thư nhập học vào Khóa học bạn chọn hoặc Thư giới thiệu, bạn có thể tải chúng lên đây.

Dự án nghiên cứu dưới sự giám sát học thuật

  1. Sơ yếu lý lịch
  2. Dự án nghiên cứu: mô tả ngắn gọn về dự án được yêu cầu tài trợ. Nó có thể được viết trên giấy thường và không quá 1000 từ.
  3. Bảng điểm: danh sách các bài kiểm tra được thực hiện trong Khóa học gần đây nhất của bạn.
  4. Thư mời: Thư mời từ Trường Đại học/ Học viện sẽ tổ chức hoạt động nghiên cứu. Thư phải nêu rõ tên của Người hướng dẫn hoặc Giám sát, người sẵn sàng gửi báo cáo về tiến độ nghiên cứu của Ứng viên trong trường hợp học bổng được trao. Thư phải được in trên giấy có tiêu đề của Trường Đại học/ Học viện có liên quan và có chữ ký của Người hướng dẫn hoặc bởi Trưởng khoa của Trường Đại học/ Học viện.
  5. Thư Động lực: xem Câu hỏi thường gặp “Tôi nên viết gì trong Thư Động lực”?
  6. Tài liệu khác: bất kỳ yếu tố hữu ích nào có thể được đánh giá tích cực.

Nếu bạn đã nhận được Thư nhập học vào Khóa học bạn chọn hoặc Thư giới thiệu, bạn có thể tải chúng lên đây.

Khóa học nâng cao về ngôn ngữ và văn hóa Ý

  1. Chứng chỉ ngôn ngữ: xem Câu hỏi thường gặp “Cần có chứng chỉ ngôn ngữ nào”?
  2. Thư Động lực: xem Câu hỏi thường gặp “Tôi nên viết gì trong Thư Động lực”?
  3. Tài liệu khác: bất kỳ yếu tố hữu ích nào có thể được đánh giá tích cực.
  4. Nếu bạn đã nhận được Thư nhập học vào Khóa học bạn chọn hoặc Thư giới thiệu, bạn có thể tải chúng lên đây.

TÔI CẦN NỘP NHỮNG TÀI LIỆU GÌ ĐỂ NỘP ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC BỔNG CỦA MÌNH?

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu (xem Câu hỏi thường gặp “Gia hạn có nghĩa là gì?”), bạn có thể gửi Application gia hạn học bổng MAECI hợp lệ của mình.

Việc gia hạn học bổng chỉ có thể áp dụng cho các loại khóa học sau: Thạc sĩ, AFAM, Tiến sĩ.

Các tài liệu được yêu cầu giống Application hợp lệ để tiếp tục tham gia sau năm đầu tiên (xem Câu hỏi thường gặp: “Tôi cần nộp những tài liệu gì để đăng ký xin học bổng?”).

Xin lưu ý: hãy nhớ đánh dấu vào ô Yes bên dưới: “Bạn đã được hưởng học bổng MAECI trong năm học trước chưa?” Trong phần Course Data của Application.

NHỮNG CHỨNG CHỈ NGÔN NGỮ NÀO ĐƯỢC YÊU CẦU?

Trong phần Tài liệu của Application, dựa trên Loại khóa học được yêu cầu cấp học bổng (Thạc sĩ, AFAM và Khóa học nâng cao về ngôn ngữ và văn hóa Ý), cần phải tải lên chứng chỉ ngôn ngữ. Đặc biệt:

Đối với Khoá Thạc sĩ hoặc Khóa AFAM được thực hiện bằng tiếng Ý:

Ứng viên phải cung cấp chứng chỉ ngôn ngữ chứng minh trình độ tiếng Ý của mình. Yêu cầu mức B2 tối thiểu của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

Các ứng viên có bằng ba năm và khóa học được thực hiện bằng tiếng Ý có thể xuất trình tài liệu xác nhận rằng quá trình học tập trong chương trình ba năm của mình được thực hiện bằng tiếng Ý.

Đối với Khoá Thạc sĩ hoặc Khóa học AFAM được thực hiện bằng tiếng Anh:

Ứng viên phải cung cấp chứng chỉ ngôn ngữ chứng minh trình độ tiếng Anh của mình. Yêu cầu mức B2 tối thiểu của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). Việc tự chứng nhận có thể được chấp nhận đối với các ứng viên đến từ các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

Các ứng viên có bằng cấp ba năm và khóa học được thực hiện bằng tiếng Anh có thể xuất trình tài liệu xác nhận rằng khóa học ba năm của mình được thực hiện bằng tiếng Anh.

Đối với khóa học nâng cao về ngôn ngữ và văn hóa Ý:

Ứng viên phải cung cấp chứng chỉ ngôn ngữ chứng minh trình độ tiếng Ý của mình. Yêu cầu phải có mức A2 tối thiểu của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

Các ứng viên đăng ký khóa học tiếng Ý hoặc khóa học được thực hiện bằng tiếng Ý, tại một trường đại học hoặc Viện văn hóa Ý có thể xuất trình chứng chỉ ngôn ngữ do người phụ trách khóa học nói trên cấp, chứng nhận mức độ thành thạo tiếng Ý cần thiết.

Cần phải chỉ rõ tên của Tổ chức cấp chứng chỉ ngôn ngữ và ngày cấp chứng chỉ.

Xin lưu ý: Không cần đưa ra chứng chỉ ngôn ngữ đối với chương trình Tiến sĩ và Nghiên cứu dưới sự giám sát học thuật.

TÔI NÊN VIẾT GÌ TRONG THƯ ĐỘNG LỰC?

Trong Thư động lực, được đính kèm trong Application dưới định dạng PDF, ứng viên được yêu cầu kể câu chuyện cá nhân, lộ trình học tập, sở thích học tập và giải thích lý do chọn du học Ý cũng như mục đích và mục tiêu kế hoạch học tập của mình.

Thư có thể được viết trên giấy thường và không quá 500 từ.

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ BIẾT LIỆU TÔI CÓ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG HAY KHÔNG?

Khi kết thúc thủ tục đánh giá, Cơ quan đại diện ngoại giao có thẩm quyền của Ý ở nước ngoài sẽ công bố danh sách xếp hạng những người giành học bổng và người dự bị trên trang web của tổ chức. Danh sách xếp hạng là danh sách cuối cùng.

Chỉ những ứng viên thành công mới được thông báo về việc trao Học bổng MAECI thông qua trang web Study in Italy.

Việc không có tên trong danh sách người giành học bổng và người dự bị do Cơ quan đại diện ngoại giao công bố nghĩa là người đó không được trao học bổng.

Trong trường hợp danh sách xếp hạng không thể được công bố vì lý do riêng tư và/hoặc bảo mật, người chiến thắng sẽ được thông báo riêng.

THỜI GIAN THỤ HƯỞNG HỌC BỔNG MAECI?

Học bổng MAECI có thể được trao trong khoảng thời gian ba (3) hoặc chín (9) tháng dựa trên Loại khóa học mà Application được gửi.

  1. Chương trình Thạc sĩ (Laurea Magistrale 2° ciclo) – trao cho thời gian học 9 (chín) tháng.
  2. Chương trình Giáo dục Đại học về Nghệ thuật, Âm nhạc và Khiêu vũ (AFAM) – trao cho thời gian học 9 (chín) tháng.
  3. Chương trình Tiến sĩ – trao cho thời gian học 9 (chín) tháng.
  4. Dự án nghiên cứu dưới sự giám sát học thuật (Progetti in co-tutela) – trao cho thời gian học 9 (chín) tháng.
  5. Khóa nâng cao về Ngôn ngữ và Văn hóa Ý – trao cho thời gian học 3 (ba) tháng.

CÁC ĐIỀU KIỆN CHÍNH ĐỂ HỌC BỔNG MAECI ĐƯỢC GIẢI NGÂN LÀ GÌ?

Học bổng MAECI nhằm mục đích giúp trang trải chi phí sinh hoạt và học tập tại Ý và do đó sẽ chỉ được thanh toán trong khoảng thời gian mà người được cấp thực sự chi tiêu ở Ý.

Học bổng không bao gồm thời gian du học ở nước ngoài Ý, chỉ được trả trong khoảng thời gian có hiệu lực/ hợp lệ và chỉ khi người được cấp đăng ký hợp lệ (không phải “fuori corso” hoặc bán thời gian) tại Đại học và Khóa học được nêu trong Dichiarazione di Assegnazione (Thư trao học bổng). Người được cấp cũng phải chứng minh tiến độ học tập chính đáng.

Sau khi đạt được bằng cấp hoặc sau khi kết thúc nghiên cứu, người được cấp sẽ không còn quyền được giải ngân khoản tài trợ nữa.

CÁC ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN CỦA KHOẢN HỌC BỔNG LÀ GÌ?

Khoản học bổng được trả định kỳ hai hoặc ba tháng một lần.

Quá trình thanh toán bắt đầu vào cuối mỗi kỳ.

Vì lý do này, người được cấp phải có đủ nguồn tài chính để trang trải các chi phí liên quan đến cuộc sống của mình ở Ý ít nhất là cho đến hết giai đoạn đầu tiên.