Nền giáo dục Ý

Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục Ý được xây dựng theo mô hình và tiêu chuẩn do hai cơ quan Chính phủ quy định, đó là Bộ Giáo dục và Hội đồng Giáo dục quốc gia, với mục đích đảm bảo tất cả trẻ em đều nhận được sự giáo dục đồng đều.

Giáo dục bậc cao tại Ý gồm hai loại hình là Đại học và Học viện. Hiện tại, có 89 trường Đại học tại Ý, trong đó 58 trường công lập, 17 trường ngoài công lập được nhà nước công nhận và một số học viện. Các học viện đào tạo các lĩnh vực Thiết kế, Mỹ thuật, Âm nhạc, Ngôn ngữ hòa giải, Kĩ thuật ứng dụng và các lĩnh vực chuyên biệt khác. Môi trường giáo dục bậc cao của Ý chuyên nghiệp, đào tạo bài bản và được đánh giá cao trên toàn thế giới. 

Trong chương trình Cử nhân Đại học, sinh viên phải hoàn thành 180 tín chỉ trong 3 năm. Sau khi hoàn tất chương trình Cử nhân, sinh viên muốn tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ phải vượt qua 120 tín chỉ trong thời gian 2 năm.

Giáo dục Ý tuân theo hệ thống chuyển đổi tín chỉ châu Âu ECTS, sinh viên hoàn tất tín chỉ tại Ý có thể chuyển đổi qua bất kỳ trường Đại học nào khác ở châu Âu và được công nhận tại nhiều nước trên thế giới. Chương trình đào tạo của Ý mang tính thực tiễn cao, cập nhật xu hướng thị trường lao động. Sinh viên tốt nghiệp đã có sẵn nền tảng kiến thức thực tế và kỹ năng làm việc tích lũy từ quá trình thực tập bắt buộc trong chương trình đào tạo.

Học phí

Tại các trường công lập, mức học phí có thể dao động từ €0-3.000/ năm, tại các trường tư thục, học phí có thể lên đến €5.000-15.000/ năm.

Mức học phí của từng sinh viên sẽ khác nhau do trường đại học sẽ xem xét hồ sơ và khả năng tài chính của cá nhân sinh viên được thể hiện trong quá trình apply.

Các hình thức hỗ trợ tài chính

Khi du học Ý, sinh viên có cơ hội nhận được hỗ trợ tài chính thông qua các loại học bổng đến từ Bộ Ngoại giao Ý, học bổng vùng do cơ quan đặt tại mỗi vùng cấp, học bổng trường Đại học dựa trên thành tích học tập của sinh viên.

Ngôn ngữ giảng dạy

Ngoài các chương trình giảng dạy bằng tiếng Ý, hiện nay nước Ý có 600 chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh.

Trong một số môn học nhất định, ngôn ngữ được sử dụng có thể là tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha…

Bài kiểm tra đầu vào tùy thuộc vào quy định của từng trường và từng chuyên ngành.