Website: https://www.unitn.it/en

Tel: https://www.unitn.it/en+39 0461 281111

Email: ateneo@pec.unitn.it – ateneo@unitn.it

I. Thông tin cơ bản

 • Năm thành lập: 1962
 • Số lượng sinh viên: 16.909 (bao gồm 1.277 sinh viên quốc tế, chiếm 7,6%)
 • Giáo sư và nghiên cứu sinh: 620
 • Chương trình cử nhân: 27 (1 chương trình học bằng tiếng Anh)
 • Chương trình thạc sĩ: 37 (20 chương trình học bằng tiếng Anh
 • Chương trình tiến sĩ: 15 (11 chương trình học bằng tiếng Anh)
  – Học bậc cử nhân: 12.716 sinh viên (5,4% sinh viên quốc tế)
  – Học bậc sau đại học: 3.615 sinh viên (12,4% sinh viên quốc tế)
  – Học bậc tiến sĩ: 578 sinh viên (24,9% sinh viên quốc tế)

II. Giới thiệu trường

Đại học Trento là một trường đại học trẻ cỡ không ngừng nỗ lực để phát triển quy mô quốc tế, thiết lập và phát triển mạng lưới và quan hệ đối tác nhằm đảm bảo cơ hội hợp tác liên quan đến giáo dục, nghiên cứu và quan hệ với ngành.

Đại học Trento cung cấp một loạt các chương trình đại học, sau đại học và tiến sĩ xuất sắc: chất lượng của chúng là kết quả của những thành tựu khoa học được công nhận, các dự án hợp tác quốc tế và hợp tác công nghiệp hiệu quả trên toàn thế giới. Hầu hết các chương trình sau đại học và tiến sĩ hoàn toàn được tổ chức bằng tiếng Anh.

Nằm trong một trong những môi trường tự nhiên tuyệt đẹp nhất thế giới, Dolomites, Đại học Trento có liên kết chặt chẽ với địa phương của mình, Thành phố và trường đại học đêu có nhận thức chung về một chính sách cam kết đầy đủ để duy trì chất lượng cuộc sống . Trento là một trong 10 thành phố thông minh trong lĩnh vực chất lượng cuộc sống trên thế giới – và trong các tiêu chuẩn học thuật, sau này liên quan đến nghiên cứu, giảng dạy, cơ sở vật chất và dịch vụ đại học.