University of Torino

Website: https://en.unito.it/

Email: internationalpartnerships@unito.it

Tel: +39 011 6704390

Address: Via Verdi, 8 – 10124 Turin

I. Thông tin cơ bản

  • Năm thành lập: 1404
  • Số lượng sinh viên: Trên 75.000
  • Nghiên cứu sinh tiến sĩ: Trên 1.000
  • Học giả: 1958
  • Giáo sư và Phó giáo sư: 1205
  • Nhân viên hành chính: 1914
  • Số lượng các khóa học: Thạc sỹ 75, Cử nhân: 69, bằng “One long cycle”: 9

II. Giới thiệu về trường

– Với khoảng 75.100 sinh viên (đại học và sau đại học) và hơn 3.500 nhân viên học liệu và hành chính, Đại học Torino (UniTo) ở phía tây bắc nước Ý là một trong những trường đại học lớn nhất và uy tín nhất.

– Trường được thành lập năm 1404, cung cấp các cơ hội nghiên cứu và giáo dục đại học chất lượng; nhiều sinh viên tốt nghiệp UniTo đã đạt được danh tiếng quốc tế.

– Ngày nay, UniTo cung cấp 150 khóa học đại học và sau đại học trong hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu. Ngày càng có nhiều khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh dành cho sinh viên mới đến. 27 khoa đại học cung cấp các cơ hội tuyệt vời cho nhân viên học thuật người Ý và không phải người Ý; 4 trường tiến sĩ cung cấp 29 chương trình tiến sĩ.

– UniTo luôn nhận thức được vai trò của mình đối với cộng đồng địa phương và thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu cho ngành thông qua cấp phép bằng sáng chế và các hoạt động kinh doanh, tôn trọng sự bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

– Hơn 4.600 sinh viên quốc tế và hơn 500 thỏa thuận với các trường đại học khác trên toàn thế giới nâng cao quy mô quốc tế của UniTo.

– Sinh viên và nhân viên học tập có thể sử dụng 34 thư viện với hơn 2 triệu cuốn sách, Vườn bách thảo và một số bảo tàng đại học; chỗ ở đại học, nơi ăn uống, và các cơ sở thể thao đều có vị trí tốt.

III. Các ngành học hợp tác dự kiến trong “Ngày hội du học Ý 2019”

Tất cả các lĩnh vực khoa học, ngoại trừ Kiến trúc và Kỹ thuật.

IV. Liên hệ

Livia Greco, Văn phòng quan hệ quốc tế;

Email: Internationalpartnerships@unito.it;

Điện thoại: +39 011 6704390-4350